این روزها همه طعنه میزنند ، شما چطور!؟

ابر بارنده به دریا میگفت : گر نبارم تو کجا دریایی؟

در دلش خنده کنان دریا گفت :

 "ابر بارنده تو هم از مایی "

/ 1 نظر / 10 بازدید
مرجان

دنيا شده بود مثل من باراني آن شب كه شدم دچار سرگرداني تصوير تو پشت قطره‌ها زيبا بود فرياد زدم: كنار من مي‌ماني؟ در گوش كر زمين صدايم پيچيد اما نشنيدي تو به اين آساني از آن‌همه خاطرات باران، حالا مانده‌ست براي من فقط حيراني چون آينۀ دلم پر از غصۀ توست مي‌گريم و غصه مي‌خورم پنهاني من با غم بي‌كران خود مي‌سازم هرچند دل مرا تو مي‌سوزاني